A lézersugárzás

imagesLASER – betűszó:

Light
Amplification by
Stimulated
Emission of
Radiation

Magyarul: fényerősítés – indukált emissziós sugárzás által.

 

A lézersugárzás

A lézerek speciális tulajdonságú sugárzást elõállító készülékek. A lézerek nagyon keskeny hullámhossztartományban állítanak elõ sugárzást, ezért egyszínû vagy egy hullámhosszú forrásoknak is nevezik a lézereket. Léteznek több hullámhosszon sugárzó lézerek is. Ha a lézer a látható tartományban sugároz, a sugárzást egy színûnek látjuk. A lézerek nagyon kis széttartású (divergenciájú) nyalábot állítanak elõ, amely a forrástól való távolság növekedésével csak nagyon kis mértékben terül szét (divergál). Ez a kis divergencia azt eredményezi, hogy a lézersugár egy nagyon vékony, pálca-szerû nyalábot képez, amely egy felületbe ütközve ott egy kis foltként jelenik meg, még a lézertõl nagy távolságban is. Ezekbõl következik, hogy a nagyobb teljesítményû lézerek a forrástól jelentõs távolságra is veszélyt jelenthetnek.

Lézerbiztonsági szabványok

Ez a szabvány előírásokat határoz meg a gyártók részére, hogy a véletlen expozíció kockázatát a legkisebbre csökkentsék műszaki szabályozó eljárásokkal és gyártmány jelölésekkel, valamint, hogy a felhasználókat lássák el olyan tájékoztatással, amely a biztonságos használatot lehetővé teszi. A szabvány a nagyobb veszélyességi osztályoknál oktatási előírásokat is tartalmaz.

Lézer osztályok

imagesAz osztályba sorolás a gyártó feladata. Ha a lézergyártmány téves osztályba sorolása feltételezhetõ, vagy bármilyen kétség merül fel egy gyártmány osztályba sorolásával kapcsolatban, akkor a szabványban meghatározott méréseket el kell végezni a megfelelõ lézer veszélyességi osztály meghatározása érdekében. A lézergyártmány vagy kimenetének szemrevételezése semmilyen támpontot sem ad a készülék megfelelõ veszélyességi osztályának meghatározásához.

1-es osztályú lézerek azok, amelyeknél az előállított lézernyaláb teljesítménye (a hozzáférhetõ kisugárzás) mindig alatta marad a legnagyobb megengedett expozició értékének. Tehát, az 1-es osztályú lézereknél a kimenõ teljesítmény az alatt a szint alatt van, amelynél szemsérülés keletkezése feltételezhetõ. Az 1-es osztályú lézerek nyalábjával történõ expozició nem okoz szemsérülést. Tehát, az 1-es osztályú lézerek biztonságosnak tekinthetők a szemre.

2-es osztályú lézerek legnagyobb kimenő teljesítménye 1 mW-ra van korlátozva. A 2-es osztályú lézertől- baleset vagy másvalaki szabálytlaan tevékenysége következtében – szem expozíciót elszenvedett személyt saját természetes pislogási reflexe megvédi a szemsérüléstől. Ez egy természetes, önkéntelen válasz, amely a személy szemhéjának lezáródását és fejének elfordítását okozza, ily módon megszüntetve a szem expozícióját.

3A osztályú lézerek nagyteljesítményű készülékek, amelyek legnagyobb kimenő teljesítmnye 5 mW lehet, azzal a további korlátozással, hogy a lézernyaláb sugárzott felületi teljesítménye nem haladhatja meg a 25 W m-2-t. A sugárzott felületi teljesítmény határérték a teljesen kitágult pupillájú emberi szembe (7mm-es bemeneti nyílást feltételezve) bejutó teljesítmnyt 1 mW-ra korlátozza. Így a 3A osztályú lézer véletlen expozíciója nem veszélyesebb, mint a 2-es osztályú lézerek véletlen expozíciója. A véletlen exozíciót elszenvedett személyt saját természetes pislogási reflexe megvédi a szemésrüléstől. A sugárzott felületi teljesítmény előírás kielégítéséhez egy 1mW-nál nagyobb kimenő teljesítményű lézeres mutatópálcának egy olyan széttartó nyalábot kellne előállítania, hogy a sugárzott felületi teljesítmény 25 W m-2 alá csökkenjen.

cl3barg23B osztályú lézerek 500 mW-ig erjedő kimenő teljesítménnyel rendelkezhetnek. A 3B osztályú lézerek rendelkezhetnek megfelelő teljesítménnyel ahhoz, hogy szemsérülést okozzanak. A 3 B osztályú lézereket tehát a szemre vezéyesnek tekintjük. Ennek ellenére a 3B osztályú lézer nyalábtól származó epozíció okozta szemsérülés kiterjedése és súlyossága függ néhány tényezőtől, beleértve a szembe kerülő teljesítményt és az expozíció idejét.

lasersign4-es osztályú lézerek 500 mW-nál nagyobb kimenő teljesítménnyel rendelkeznek. Nincs felső korlátja a kimenő teljesítménynek. A 4-es osztályú lézerek szem és bőrsérülést is képesek okozni, és tűzveszéyesek lehetnek, ha elég nagy kimenő teljesítményt használnak.
Az 1-es 2–es, 3A és 3B olytályú lézerek nem rendelkeznek akkora teljesítménnyel, hogy bőrsérülést okozzanak.

A showtecnikában nem ezt a teljesítményt használjuk (ez az ipari megmunkálásra használt, nem látható tartományú lézerekre jellemző):

kopapirfenykard